Adhoc.Support Fogyasztói Érdekérvényesítő Közösség

ADHOC.SUPPORT: Csatlakozás a közösséghez


Kedves ,  

Köszönjük, hogy csatlakoztál az ADHOC.SUPPORT fogyasztói érdekérvényesítő közösségéhez. Az általad befizetett "" egyszeri közösségi hozzájárulás feldolgozása sikeresen megtörtént. 

Kérünk, hogy az alábbiakat figyelmesen olvasd el és a dokumentum végén található digitális aláírási megoldással, írd alá.

A személyes adatok pontos megadása a panaszok beadását követő, hiteles csoportos érdekérvényesítés valódiságát biztosítják. Kérjük, hogy csak saját személyes adatot adj meg, amivel visszakövethető és jogképesnek tekinthető a nyilatkozatod, mert ellenkező esetben ezzel az érdekérvényesítés hitelességét veszélyezteted. A közösség ereje, hogy valódi adatokkal, valódi panaszokkal, érdemben járunk el azokkal szemben, akik a közösségünk tagjainak kereskedelmi érdekét sértik. Köszönjük!

Alulírott, , kijelentem és egyetértek azzal, hogy a következő adatokkal kívánok csatlakozni az ADHOC.SUPPORT közösséghez:

Vezetéknevem és utóneve(i)m:

Lakcímem:

Közösségi oldalunkra való belépéshez és minden további levelezéshez megadott email címem:  

Telefonszámom:  

Nyilatkozom, hogy a 18. életévemet betöltöttem:  

Születési idő (opcionális):  

Profilképem:  

Egyszeri közösségi hozzájárulásom összege:

Az ADHOC.SUPPORT közösséghez való csatlakozás feltételei:

 

Az ADHOC.SUPPORT fogyasztói érdekérvényesítő közösséghez való csatlakozás feltételei:

Ha továbbra is böngészed és használod ezt a weboldalt, beleegyezel, hogy betartod és magadra nézve kötelezőnek tekinted az alábbi használati feltételeket, amelyek az adatvédelmi szabályzatunkkal együtt szabályozzák az ADHOC.SUPPORT veled való kapcsolatát a következőkkel kapcsolatban. Ha nem értesz egyet a jelen feltételek bármely részével, kérünk, ne használd weboldalunkat.

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az  weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használati feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az Adhoc.Support üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) gazdasági érdekkörébe tartozó magánszemélyekkel köt használati hozzájárulást magában foglaló közösségi szolgáltatás szerződést.  

Az „ADHOC.SUPPORT” érdekérvényesítő és elemző közösségként üzemel. Az  “ADHOC.SUPPORT”-ot a WebshopCompany LTD UK üzemelteti. Cégjegyzékszám: 08595221. Az “ADHOC.SUPPORT”-ot Magyarországon a WebshopCompany Kft képviseli: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Cégjegyzékszám: 01-09-299294. Szolgáltató üzemelteti. 

HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Szolgáltató a honlapon folytatott üzleti tevékenysége körében olyan online és felhő alapú felületet működtet, melyben az Adhoc.Support közösség tagjai mint közösségi panasztér formájában, online felületen. Az Adhoc.Support közösség felületén keresztül olyan fogyasztói panaszokat nyújtanak be a közösség tagjai melyeket, a  közösség részére szolgáltatás nyújtó és hátteréül szolgáló szolgáltató nyújt közösségi szolgáltatásként. A benyújtott panaszokat elemzik, azokat relevancia alapján összekapcsolják, a jövőbeni közös, panasz érvényesítés érdekében.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget az Adhoc.Support honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az Adhoc.Support használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag az adott üzemeltetési terület anyanyelvén van lehetőség. Jelen esetben a szerződés nyelve: magyar

A megkötött szerződés
a) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvben, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

Minden sikeres csatlakozási kérelem beküldése gomb megnyomása után a Felhasználó regisztrációban megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld. A szerződés a Szolgáltató részéről automatikus visszaigazolása után, digitálisan aláírva jön létre, Felhasználó közösségi csatlakozása az Adhoc.Support rendszeréhez pedig a hozzájárulási díj megfizetésével, végleges döntésnek minősül. A Szolgáltató a szerződés megkötését követően-elektronikusan rövid időn belül visszaigazol a Felhasználónak a megkötött szerződés, általa is digitálisan aláírt példányával együtt. Ezen szerződés elérhető a Felhasználó ügyfél felületén keresztül is.

A közösségi panasz benyújtás iktatása

Az Adhoc.Support honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés, annak digitális aláírásával írásba foglalt szerződésnek tekintendő, az iktatásra kerül és későbbiekben papír alapon is, közösségi érdekérvényesítés során, az érintett tárgyban tett írásos nyilatkozata /digitális nyilatkozata is/ alapján, válhat jogi eljárásban hozzá férhetővé.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Fizetés STRIPE online alkalmazással

A vásárlás összegét a STRIPE által kezelt online fizetési megoldáson keresztül teljesítik a honlap látogatói melynek során a fizetés ténye, adata is elérhető az online ügyfél fiókjában a befizetést eszközlőnek.

Számla

A Szolgáltató a hozzájárulás végösszeg beérkezése után teljesítést nem igénylő számlát állít ki, amelyet a tényleges teljesítés pillanatában, elektronikus úton küld a közösség részére fizetést teljesítő számára. 

Az Adhoc.Support érdekérvényesítő közösség működésének FELHASZNÁLÓ részéről, jelen szerződésben vállalt kötelezettségei 
 
Az Adhoc.Support közösségének elfogadása és bizalmasan kezelése, minden közösségi tag, személyes érdeke: ennek elfogadása jelen szerződés digitális aláírásával kötelező érvényűvé, erkölcsi és anyagi felelősség vállalással jár. A kölcsönös jószándék jeleként az Adhoc.Support érdekérvényesítő közösség az alábbi szabályok elfogadását biztosítja és várja el közösségéhez csatlakozóként tőled: 

1 . Közösségünk célja: Az Adhoc.Support a világ első és egyetlen érdekérvényesítő közössége

Az Adhoc.Support a fogyasztói panaszok és szolgáltatási kifogások érdemi kezelésére létrejött, érdekérvényesítő közösség.  Érdekérvényesítő megoldásunk elemez, értékel, globális választ nyújt a feldolgozott, felhasználói és más kereskedelmi adatok összevetéséből. Preventív módon alkalmazkodik, gyors reagálásával a vásárlók érdekeit szolgáló megoldásokat tud nyújtani. Időben és hatékonyan tud reagálni számos termék, gyártói hiányosságainak feltárásával, ezek és a kapcsolatos reklamációk gyors elemzésével. Ezzel nem csak a fogyasztók érdekeit védi, hanem hasznos visszajelzést is ad a szolgáltatóknak, a kereskedelmi vállalkozásokat is segíti. Ez az a prevenciós folyamat, mely már a gyártóknál, kereskedőnél a vásárlás előtt a hibákat, hiányosságokat feltárja, ez által védve a fogyasztói közösségünk tagjainak az érdekét.

2. Csatlakozás az Adhoc.Support közösségéhez

Közösségünkhöz történő csatlakozással elfogadod, hogy a rendszerünk az általad és más felhasználók által megadott, valóban hiteles és visszakövethető panaszokból hozza létre azon érdekérvényesítő megállapításait, melyből ügyed elintézési érdemi sikerre vihető vagy megállapításaink segítségével, érdemben tudunk közösségként fellépni tömeges vagy nagyszámú panaszolt termék, szolgáltatás ügyében.

Az Adhoc.Support közösséghez való csatlakozáshoz mindössze egy egyszeri regisztrációs díjat kell fizetned, amely 6.000 Ft. Az általad befizetésre kerülő regisztrációs díj, a közösség technikai hátterének működési költségeit biztosítja a fogyasztói panaszok hatékony kezeléséhez. A méltányos használat feltételei változhatnak, a növekedéssel  együtt: amennyiben ez változna, úgy arról email útján és publikusan weboldalunkon is információt adunk.

A méltányos használattal mód nyílik az érdemi panasz benyújtásra és közben, mások is élhetnek ezzel a lehetőséggel, hasonló termék vagy szolgáltatás tárgyában. Ezáltal mindenki számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy érdekeit képviselje és igénybe vegye a közösség támogatását, miközben nő a panaszok száma és teret szerzünk a közösségi érdekérvényesítésnek.

Közösségünk tagjait folyamatosan tájékoztatjuk a regisztrációval kapcsolatos esetleges változásokról, valamint a közösség fejlesztéseiről és új lehetőségeiről. Így mindig naprakész információkkal rendelkezhetsz és képben lehetsz a legújabb fejleményekről.

3. A közösség ereje: a közösség tagjaiban és a növekedés erejében mérhető

Közösségünk növekedése és ereje, a tömegekben rejlik. Amikor panaszok tömeges beadásával, számos esetben összekapcsolható az azonos jelleg vagy azonos panaszolt, ezzel érdemben segítjük elő a fejlődést. Amikor panaszodat benyújtottad, mások figyelmét felhívhatod az Adhoc.Support nyújtotta  lehetőségre: a világon elsőként kapcsoljuk össze az adatokat mindenféle módon, hogy még hatékonyabban tudjunk összefogni. A te személyes jó tapasztalatod, másokat is arra fog ösztönözni, hogy részese legyen a saját panaszának rendezésében. Közösségünk tagjaként kifejezetten érdeked, hogya növekedéssel, elérhető közelségbe kerüljön a panaszod kezelése: a csatlakozással elfogadod, hogy aktív részt vállalsz a fejlődés elősegítésében. 

4. Az Adhoc.Support érdekérvényesítő közösség - megoldásai

Az Adhoc.Support érdekérvényesítő közösség, panaszokat hiteles panaszokat gyűjt és ezeket, érdemi adatrendezés után összecsatlakoztat, hasonló panaszokkal, elektronikus eszközei segítségével.  Panaszosaink adatainak kezelése során, olyan adat irtokába kerülünk melyek személyesek és szenzitívek. Személyre visszavezethető adatokat senkivel nem osztunk meg, csak kizárólag a panasz jelege, fajtája, közös érintettsége kerül megállapításra. Ezen megállapításokról értesítünk érintettség esetén és megjelöljük, az általad panaszolt közös érdek lehetőségének nagyságát.  Közösségünk tagjaként elfogadod, hogy főleg békés, pren kívüli, udvarias de határozott megoldásokkal, érdemben felvesszük a kapcsolatot azokkal akik a panaszokkal érintettek. Amennyiben ezen úton megoldás nem érhető el, úgy javaslatot teszünk további megoldásokra, esetleges közös jogi kereset vagy perközösség megformálására. Ezen esetekben egyéni döntés és elhatározás részedről, hogy csatlakozol e a kezdeményezéshez. Ezen kezdeményezések esetenként egyénileg is, az ügymenet jogi költségeit magába foglaló személyes költséget róhat rád. Ügyvédi partnereink, szerződött jogászaink, kétséget kizáró anyagi ajánlatát, a közösség tagjaként, de enyénileg kapod meg és fogadod el vagy adott esetben, utasítod vissza.  Az érdekérvényesítés közös érdeme, elősegíti a jövőbeni közösségi fejlődést. 

5. Az Adhoc.Support érdekérvényesítő közösség, nemzetközi rendszer

A világon egy időben több ezer ember panaszkodik egy adott termékre és a közös érdek ami a határokon is átível: ez az Adhoc.Support érdekérvényesítő közösség. Látni fogod, hogy a te problémád nem egyedülálló, összefogással van esély a megoldásra. Az, hogy határokon átívelően is elemezzük a panaszokat, még erősebbé és határozottabb megoldások irányába fejleszti rendszerünket. 

6. Az Adhoc.Support közösség nyilvános megjelenése, social és egyéb platform jogok 

Minden pillanatban arra ösztönzünk, hogy a fejlődést, az általad jónak ítélt megoldásokkal, ötletekkel támogasd, fejleszd és népszerűsítsd.  Azt viszont a szellemi alkotás jogtulajdonosaként az alkotók fenntartják, hogy ezen megoldások akkor kerülhetnek kizárólag nyilvánosságra ha erre vonatkozóan megállapodást írsz alá velünk. Ezen keresztü lvagyunk képesek irányban tartani a közösö erőt és érdekeink fejlődését. Bátran állj elő ötleteiddel és legyé lrészese közösségünknek.

7. Közösségünk ereje te magad vagy! 

Minden közösségbne van olyan aki épít és van aki nem teljesen egyet értve mások kárára tesz. Mint az Adhoc.Support nevében is az érdekérvényesítés szerepel így kérjük ennek z építő szándéknak a tiszteletben tartását részedről. Azzal, hogy a fejlődés részeseként megodásra jutunk, juthatunk a te ügyeddel kapcsolatban is, kifejezetten kérjük, hogy őrizd meg a közös erőnket és zárd ki a romboló magatartásokat velünk kapcsolatosan.  

8. Felek közötti kötelező érvényű szándék és érdek meghatározása 

Az Adhoc.Support érdekérvényesítő közösséget üzemeltető  WebshopCompany Ltd és válallatai, arra törekszik, hogy a legjobb közösségi élményt kapd.  Ennek biztosítása és fenntarátsa érdekében megállapodunk veled abban, hogy a fentiekben felsorolt 6. pontban jelölt közösségi érdek magatartásokkal egyet értve, az olvasottakat elfogadva csatlakozol az Adhoc.Support közösséghez.  Ezen szándék hiányában az oldalt elhagyhatod és ideiglenes látogatási adataidat - cookie - a rendszer automatikusan törli. Amennyiben elfogadod, a megofgalmazott közösségi érdekeket, úgy légy üdvözölve és nyomd meg a csatlakozási feltételek elfogadását gombot lentebb.

9. Közösségünk tagsága önkéntes és bármikor felbontható

Az Adhoc.Support érdekérvényesítő közösség önkéntes lapaon jön létre, ráutaló magatartással, fenti szabályaink elfogadásával. bármikor jogod kilépni és ezt csupán egy elektronikus levélben kell jelölnöd, az adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt módon. Ezt követően adataid, kérésedre akár minden amit benyújtottál, törlődik rendszerünkből. Kizárólag anonimizált formában, statisztikai elemzés céljából azonban a közösség tulajdonában marad, adott terméket vagy szolgáltatót érintő panaszod. Inmáron névtelen panaszkodóra, de az esetet érdemi ügyként jelölendően, hogy közösségünk tagjainak a jövőben is érdemi információként fennmaradjon az ügy érdemi része. 

10. Közösségünk mint közös érdek és mint közösség

Az Adhoc.Support a fogyasztói panaszok és szolgáltatási kifogások érdemi kezelésére létrejött, érdekérvényesítő közösségként, számos országban hoz létre panasz benyújtással foglalkozó weboldali elérést, melyeket a közösség tagjainak érdekében, a tömeges panaszok, határozott elintézéséhez használ fel. Ezen túl, adatainkat bizonyos termék és szolgáltatási panaszok publikus megjelölésével, számos nédiában, sociál médiában is közreadjuk. A közösségünk adatanik felhasználása során minden személyes adata rejtve marad tagjaink tekintetében és azok nem visszavezethetőek egyes személyekre sem ilyen esetekben. 

12. A weboldal használatára az alábbi használati feltételek vonatkoznak:

A weboldal tartalma kizárólag a személyes és általános tájékoztatást szolgálja. Weboldalunk tartalma a folyamatos fejlesztésekkel értesítés nélkül változhat. Szerződésben vállalt megállapodásainkat az ott megjelölt módon és mértékben befolyásolja.

Jelen leírásban nem szereplő esetekre a közösségi szolgáltatás és Felhasználó általi jelen dokumentum átvétele között változó időben létrejött módosításokról, a Felhasználót a Szolgáltató a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja.

PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó az Adhoc.Support termékeivel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő:
• Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.
• Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

Amennyiben a felek közötti egyeztetés nem járt sikerrel, Felhasználó az alábbi szerveknél kezdeményezheti a vitás kérdés rendezését:
• Székhely szerinti békéltető testületnél eljárás kezdeményezése
• Bírósági eljárás kezdeményezés

Az ezen a weboldalon reprodukált összes védjegyet, amely nem az üzemeltető tulajdona vagy licence, a weboldal elismeri. A weboldal jogosulatlan használata kártérítési igényt von maga után, és/vagy bűncselekménynek minősül, mellyel szemben szigorúan fellépünk!

Ez a weboldal időről időre más webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezek a hivatkozások a látogatóink kényelmét szolgálják.

A jelen közösséghez történő csatlakozási nyilatkozat elfogadásával elismered, hogy előzetesen megtekintetted a közösségünk adatkezelési weboldalán található adatvédelmi tájékoztatót valamint elfogadod a weboldal használati feltételeit is.

Közösségünk üzemeltetése során minden olyan változtatás, amely jelentős változást eredményez rendszerünkben, azt írásban kommunikáljuk közösségünk tagjai felé. 

A weboldal használatára és a webhely ilyen használatából eredő vitákra Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales törvényei vonatkoznak, de jogvita esetén az üzemeltetés helyének országában alkalmazott jogi korlátozások is irányadóak.

A szerződő felek jelen szerződést − felhatalmazott képviselőik által − mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Aláírta: Kóczian Géza (a WebshopCompany Ltd UK képviseletében)
Aláírva: 2024.03.07.


Aláírási Tanúsítvány
Dokumentum neve: ADHOC.SUPPORT: Csatlakozás a közösséghez
lock iconEgyedi Dokumentumazonosító: f61fee7fb6f81ae8fa9f3d4e788a587d5f2d3946
Időbélyeg Audit
2022.06.27. 17:05:29 CESTADHOC.SUPPORT: Csatlakozás a közösséghez Feltöltötte: Kóczian Géza (a WebshopCompany Ltd UK képviseletében) - hu@adhoc.support IP: 86.12.241.184