fogyasztóvédelmi beadvány

Adhoc.Support - érdekérvényesítő közösség. Közös erővel ,együtt! Fogyasztói érdekeink érvényesítése és a tömeges fogyasztói panaszok kezelése
2022.06.21.

Kérelem fogyasztóvédelmi hatósági eljárás lefolytatása iránt

Fogyasztóvédelmi eljárás: A fogyasztóvédelmi eljárást kizárólag fogyasztó – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy – kezdeményezheti. Főszabályként 3 éves elévülési időn belül nyújtható be kérelem a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Read More…